AfleesapparatenBioTecChip checkenChip-de technieklandencode

Chipnummer - Veelgestelde vragen

Algemeen

Verhuizing doorgeven

De gegevens die ik terugkrijg -nadat ik het chipnummer van mijn dier heb ingevoerd- kloppen niet meer. Kunt u de registratie voor mij aanpassen?

Chipnummer.nl is een zoekprogramma dat het zoeken naar de registratiegegevens van een chipnummer eenvoudiger maakt. Gevonden nummers staan dus niet bij ons geregistreerd, maar in een van de doorzochte databanken. Het groene pootje geeft aan bij welke databank dat is. Onthoud de naam van deze databank en klik op het menu-item databanken. Van daaruit kunt u doorklikken naar de databank van uw keuze. Op de websites van deze databanken is te lezen hoe u de registratie kunt aanpassen.

 

 

chipnummer niet gevonden

Mijn huisdier is gechipt, maar als ik zijn chipnummer invoer bij chipnummer.nl krijg ik geen registratiegegevens te zien. Hoe kan dit?

Allereerst kan er sprake zijn van het foutief invoeren van het nummer. Controleer daarom nogmaals of het juiste chipnummer is ingevoerd in het zoekscherm.

Geen groene pootjes zichtbaar? Dan staat uw huisdier niet ingeschreven bij een van deze databanken. Het is dan aan te raden uw huisdier aan te melden bij een databank. Klik op het menu-item databanken om meteen door te klikken naar de databank van uw keuze. Doe dit wel meteen want zonder goede registratie van de gegevens is de chip namelijk niets meer dan een loos nummer in uw huisdier.

 

 

dier uit buitenland

Mijn hond (of ander dier) is in België (of een ander buitenland) gechipt. Moet ik mijn dier nu apart laten registeren in Nederland?

Allereerst is het uitermate belangrijk dat een gechipt dier überhaupt wordt geregistreerd. Zonder registratie van zijn en uw gegevens is een chip niets meer dan een loos nummer.

In België geldt een wettelijke verplichting voor het chippen en registreren van honden. De vorige eigenaar of fokker van uw hond zal vaak bij aanschaf met u regelen dat het dier op uw naam en adres wordt overgeschreven. U kunt controleren of dat gebeurd is door op de site www.abiec-bvirh.be het chipnummer van uw hond in te vullen. Mochten de gegevens van uw dier niet kloppen dan kunt u op deze site vinden hoe u deze gegevens kunt (laten) aanpassen.

Bij vermissing van uw huisdier -die is voorzien van een buitenlandse chip- is de kans echter groter dat uw huisdier met u verenigd kan worden als u uw dier ook in Nederland hebt geregistreerd. Het is namelijk niet altijd duidelijk dat het chipnummer van uw dier uit het buitenland afkomstig is en niet iedereen zal eraan denken het chipnummer van een gevonden dier in het buitenland te checken.

Kies bij voorkeur een Nederlandse databank die aangesloten is bij Europetnet: de overkoepelende Europese Databank. Op de website www.europetnet.com kunt u nazoeken welke Nederlandse databanken rechtstreeks hierbij zijn aangesloten. Let ook even op of de Nederlandse databank van uw keuze ook via internet te doorzoeken is. Op de site van europetnet vindt u in dat geval in het scherm met 'member details' het woord 'yes' vermeld bij de opmerking: "Online Search Capability".

 

Huisdier vermist

Mijn huisdier is vermist. Wat moet ik nu doen?

Als uw huisdier vermist is kunt u een aantal dingen doen.

Allereerst: zoek het chipnummer van uw dier op- deze kunt u vinden in het vaccinatieboekje of paspoort van uw huisdier of op het registratiekaartje wat u van de databank kunt hebben ontvangen (nb. niet alle databanken sturen u zo'n bewijs).

Geef vervolgens aan de databank waar uw huisdier staat geregistreerd door dat het dier vermist is: zij kunnen veelal een aantekening maken bij de gegevens van het dier zodat in een oogopslag duidelijk is dat het om een vermissing gaat. Weet u niet (meer) bij welke databank uw huisdier staat ingeschreven? Vul het chipnummer dan hier op onze homepage in. U kunt zo gelijk controleren of uw gegevens nog kloppen.

Neem daarna contact op met Amivedi (de organisatie die vermiste en gevonden huisdieren in Nederland registreert). Klik hier voor de contactgegevens van een Amivedi-vrijwilliger bij u in de buurt.

Honden die tijdens het wandelen zoek raken gaan vaak terug naar de plaats waar ze de eigenaar of begeleider het laatst gezien hebben. Laat daar iets achter waaraan de lucht van thuis herkend kan worden (bijvoorbeeld een kledingstuk zoals een t-shirt of iets dergelijks). Of zet de auto zo dicht mogelijk bij die plaats neer. Op de Amivedi-webiste vindt u nog meer tips die u kunnen helpen bij vermissing van uw huisdier. Klik hier om deze eens na te lezen.

U kunt de vermissing ook melden bij de dierenambulance ( klik hier) en dierenasiel ( klik hier) bij u in de buurt.

Tenslotte is het fijn te weten dat de meeste zoekgeraakte katten, maar ook honden, vanzelf binnen afzienbare tijd weer bij de eigenaar op de stoep staan.

Is uw dier weer terecht vergeet u dan niet de betreffende instanties (Amivedi, databank, eventueel dierenambulance en dierenasiel) van dit heuglijke nieuws op de hoogte te brengen? Dat bespaart hen namelijk veel tijd, moeite en kosten!     

Huisdier overleden

Mijn huisdier is overleden - wat moet ik nu doen met de registratie?

Voer allereerst het chipnummer in op chipnummer.nl om te achterhalen in welke databank uw huisdier geregistreerd staat. Dat wordt duidelijk aan de hand van het groene pootje. Noteer de naam van deze databank. Klik vervolgens op de pagina "Databanken" op de naam van deze databank. U komt nu op de website van de betreffende databank terecht. Op deze website van de databank kunt u veelal terugvinden hoe u uw dier kunt afmelden. Mocht u er toch niet uitkomen dan kunt u op de website terugvinden hoe u met de betreffende databank contact kunt opnemen.

Huisdier gevonden

Ik heb een huisdier gevonden. Wat moet ik doen?

Heeft u een huisdier gevonden en weet u niet wie de eigenaar is dan kunt u contact opnemen met de dierenambulance of dierenasiel bij u in de buurt. De meeste dierenambulances hebben een chipafleesapparaat tot hun beschikking en kunnen het dier controleren op de aanwezigheid van een identificatiechip. U kunt het gevonden dier ook aanmelden bij de dichtstbijzijnde amivedi hulppost. Klik hier voor adressen daarvan. Amivedi registreert enkel en alleen gevonden en verloren dieren en neemt deze dieren dus niet op

Honden

Verplichte Identificatie en Registratie

Verplichte Identificatie en Registratie m.i.v. 1 april 2013

Met ingang van 1 april 2013 geldt in Nederland een verplichting om honden te Identificeren door middel van een chip en te registreren in een door de Minister Aangewezen databank.

Voor wie geldt deze verplichting? Deze verplichting geldt voor alle houders van een of meerdere honden die:

- na 1 april 2013 geboren zijn: die moeten binnen 6 weken worden voorzien van een chip, en binnen 7 weken geregistreerd bij een Aangewezen databank

- na 1 april 2013 geimporteerd werden: voor zover die niet al een chip hebben moet meteen een chip worden geplaatst door de dierenarts en de hond geregistreerd in de Aangewezen Databank.

Welke databanken zijn Aangewezen databank? Dat is helaas op 2 april 2013 nog steeds niet helemaal duidelijk, maar in ieder geval is BackHomeclub.nl van BackHome een Aangewezen databank. De software module die registratie mogelijk maakt is nog in de testfase en moet nog operationeel worden gemaakt. Zodra alle Aangewezen databanken bekend zijn zullen die op deze pagina worden gepubliceerd.

Rashond met stamboom

Ik heb een rashond met stamboom. Het chipnummer van mijn dier staat toch geregistreerd bij de Raad van Beheer (op kynologisch gebied)? Waarom vind ik daarvan niets terug?

Het klopt dat de Raad van Beheer op Kynologisch gebied bijhoudt welke rashonden door hun chippers zijn voorzien van een chip. Echter vanwege de wet op de privacy worden gegevens behorende bij deze nummers door de Raad niet openbaar gemaakt. Lees hier wat de Raad van Beheer daarover zelf schrijft.

Het is daarom absoluut noodzakelijk dat u een rashond ook nog laat registreren bij een speciale databank. Alleen dan kan uw rashond bij vermissing weer snel thuis zijn. Chipnummers van (in Nederland geboren) rashonden (waarvoor een stamboom is aangevraagd) beginnen over het algemeen met de cijfers: 528140.

 

 

Paard

registratie Paardenchip

Ik heb een paard of pony met een chipnummer, maar vind geen registratiegegevens. Hoe kan dat?

Heeft u het nummer wel ingevoerd na geklikt te hebben op "U kunt hier zoeken naar paarden"? Indien ja: het is mogelijk dat een paard of pony een chip heeft, maar niet geregistreerd staat in de centrale database. Dat betekent dat het betreffende dier ooit is gechipt, maar dat er geen officieel paspoort werd gemaakt door een paspoortuitgevende instantie. Dit dient alsnog te gebeuren, voor vervoer over de weg is een paspoort dat correspondeert met het chipnummer verplicht. Paspoortuitgevende instanties vindt u in dit pdf document.

 

 < terug | afdrukken | tekst | Veelgestelde vragen

Informatie

© 2004-2015 Chipnummer - Wil u het zoeken op alle relevante webpagina's eenvoudig maken.